Thursday, April 23, 2009

7 PRINSIP KEJAYAAN UNIVERSITI APEX

7 PRINSIP KEJAYAAN UNIVERSITI APEX

Rujukan dari laman web rasmi USM


Masa Hadapan
Menerokai masa hadapan berteraskan kepada kelestarian hari esok melalui penggemblengan pelbagai sumber dalam satu pasukan yang ingin mendaulatkan ilmu pengetahuan dan nilai intelektual untuk kesejahteraan masyarakat

Kelainan
Berfikir dan bertindak secara berbeza dari orang lain atau berani melahirkan kelainan dalam pemikiran dan tindakan

Kelestarian
Mahasiswa dan warga universiti perlu menghayati nilai-nilai kelestarian yang menjadi fokus universiti sekarang ini

Kemanusiaan
Hubungan akrab yang terjalin antara nilai-nilai kemanusiaan dan kelangsungan hidup kita pada masa hadapan yang sebenarnya bergantung kepada apa yang kita lakukan pada masa ini, bukan sekadar tentang teknologi, tetapi memastikan manusia sentiasa menjadi keutamaan

Kesejagatan
Kesejagatan yang menekankan kepada keupayaan untuk menerapkan nilai-nilai sejagat di kalangan warga USM yang tidak harus terpencil dalam apa jua tindakan yang diambil

Perubahan
Mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menerima perubahan yang dilakukan oleh universiti

Pengorbanan
Setiap perubahan harus diiringi oleh kesanggupan untuk berkorban apa sahaja bagi mencapai hasrat yang ditetapkan

No comments:

Post a Comment